Your browser is not supported

您正在使用我们不再支持的浏览器。要继续访问我们的网站,请选择以下受支持的浏览器之一。

研发

提供可为客户带来真正价值的结果

Edwards 研发真空设备:提供从大气到超高真空的全系列真空泵

Edwards R&D team
在诸如高能量物理学和空间模拟等开创性领域,真空是研究和开发的核心;在基层,我们促进在学校和大学的实验室中进行的实验。

在 Edwards,我们通过现成的或定制的解决方案来打造真空设备,以满足这些苛刻的需求;从初始建议一直到实施和支持,我们提供安全、稳定的真空环境,以满足分析和探索方面复杂且不断变化的需求。

Researchers and a vacuum chamber
作为真空技术的市场领导者,我们可以提供从大气压到超高真空的全系列真空泵和真空计。

我们的干式和油封式前级泵系列凭借高可靠性、高性能和维修保养方便性已成为行业标准。对于需要高真空度的应用,我们全面的混合轴承和磁悬浮涡轮分子泵将提供 47 至 4300 ls-1 的泵送速度。在涉及 UHV 和 XHV 的应用中,我们提供一系列可获得 10-11 mbar 或更低压力的捕集离子泵。

应用和技术矩阵

  高能物理 UNI 和实验室 其它
加速器/直线加速器 光束线和终端站 核聚变 激光 引力波 大学 化学实验室  常规实验室 纳米技术设施 空间模拟
旋转式叶片泵
单级 ES           * * *   *
双级 E2M 小型   * * * *   * * *   *
RV  * * * *   * * *   *
E2M 中型和大型  * * * *   * * *   *
机械增压泵
  EH/pXH           o   o   o
小型干泵
隔膜 D-Lab,XDD1 o   o     o o o    
涡旋式 nXDS,XDS o o o o o o o o * o
大型泵和系统
多级罗茨泵 iXL(轻型应用) o o o o   o   o * o
iXM(中型应用) o o o o   o o o o o
爪式泵 iXH(重型应用) o o o o   o o o o o
iGX(轻型和中型应用) * * * *   * * * o  
iH(重型应用) * * * *   * * * o  
螺杆泵 GXS o o o o   o o o   o
CXS o o o     o o o    
高真空前级泵
  EPX                    
涡轮分子泵
混合轴承 nEXT o o o o o o o o  “ o
磁悬浮轴承 STP o o o o o o   o o o
泵组 分子泵小车 o o o o o o o o   o
UHV 泵
离子泵 o o o o   o   o   o
钛升华泵 o o o o   o   o   o
非蒸发型吸气泵 o o o o   o   o   o
真空仪器
测量和控制 o o o o o o o o o o
检漏仪 ELD500 o o o o o o o o o o
真空配件
阀门 o o o o o o o o o o
管件 o o o o o o o o o o
法兰和接头 o o o o o o o o o o

文档